foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Atletický oddíl je součástí TJ SOKOLa Velké Meziříčí

Systém členských příspěvků je schválen vedením TJ SOKOL Velké Meziříčí si dovoluje upozornit, že Vaše příspěvky tvoří podstatnou část příjmů jednotlivých oddílů a bez řádného či pozdního uhrazení vystavujete oddíly nepříjemné finanční situaci.
Sportovci, kteří nemají řádně uhrazeny příspěvky – nejpozději do 15.11. aktuálního roku, nemohou se zúčastňovat tréninků a nebudou moci nastoupit k soutěžím!
V případě komplikované finanční situace v rodině,  je možné dohodnout splátkový kalendář.

V případě, že sourozenci jsou členy některého z oddílů TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, karate), platba zůstává na stejné výši jako za jednotlivce.

Aktuálně platný systém příspěvků od sezony 2020/2021 - atletika

Nový systém členských příspěvků platný od 1.9.2020 byl schválen Valnou hromadou TJ Sokol Velké Meziříčí dne 28. 5. 2020.

Výše členských příspěvků

  • soutěžní oddíly TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, gymnastika):

členský příspěvek

atletika

házená

gymnastika

sportovec

2000,-

2000,-

2000,-

Sportovec – další sourozenec

500,-

500,-

500,-

trenér, funkcionář

500,-

500,-

500,-

platba do

15.11. aktuálního roku

číslo účtu

1621160319/0800

variabilní symbol

rodné číslo sportovce/trenéra/funkcionáře

specifický symbol

01

02

03

 

  • po zaplacení na účet prosím donést šéftrenérovi dané skupinky potvrzení o zaplacení

Členství v našem oddíle:

Rádi v našem oddíle uvítáme všechny děti, které chtějí dělat atletiku, mají chuť trénovat a reprezentovat náš oddíl na závodech. Na nové svěřence neklademe žádná vstupní výkonnostní kritéria.

Pokud máte zájem, přijďte na některý náš trénink nejlépe takové věkové kategorie, do níž patříte. Tam se přímo můžete domluvit s trenéry, podívat se, nebo se hned připojit a zatrénovat si s námi.

Chtěli bychom ale upozornit, že jsme oddíl, ne zájmový kroužek, proto předpokládáme, že všechny děti budou navštěvovat tréninky za účelem přípravy k závodům v závodním období. Pokud tomu tak není, zvažte prosím členství v našem oddíle!

Na konci školního roku hodnotíme účast dětí na závodech a děti, které se závodů nezúčastňují, musíme bohužel vyřadit z evidence našeho oddílu.

 

Registrace v oddílu

 

Na našich webových stránkách jsme nově nahráli google kalendář. Jsou tam nastavené různé skupiny :ml. žactvo, st. žactvo aj. Při výběru v políčku AGENDA se vám zobrazí akce pro vybrané skupiny. Nově zde nahráváme aktuální trénink, závody aj.. Takže pokud vás zajímají naříklad závody pro ml. žactvo, vyberte v kalendáři ml. žactvo a zobrazí se vám akce pouze pro tuto kategorii.

Při kliknutí na danou aktivitu se vám zobrazí, odjezd na závody, propozice a jiné důležité informace. Budeme rádi, pokud se všichni naučíme používat.

Odjezd na Kontinentální pohár do Ostravy je autobusem 9.9. v 10:00 od Billy, návrat přibližne 20:30-21:00, vstupenky jsou zdarma, na autobus se bude vybírat příspěvek 250 Kč - u autobusu, zbytek doplácí oddíl          
Všechny děti také zdarma obdrží tričko v barvě kontinetnu, které bude mít na sobě v den závodu na podporu vylosovaného kontinentu, v našem případě Afrika          
Celá akce je příležitost vidět nejlepší atlety a atletky z celého světa a berte ji jako odměnu a motivaci do dalšího tréninku.       
 

Číst dál: Zájezd kontinentální pohár