Atletický oddíl je součástí TJ SOKOLa Velké Meziříčí

Systém členských příspěvků je schválen vedením TJ SOKOL Velké Meziříčí si dovoluje upozornit, že Vaše příspěvky tvoří podstatnou část příjmů jednotlivých oddílů a bez řádného či pozdního uhrazení vystavujete oddíly nepříjemné finanční situaci.
Sportovci, kteří nemají řádně uhrazeny příspěvky – nejpozději do 15.11. aktuálního roku, nemohou se zúčastňovat tréninků a nebudou moci nastoupit k soutěžím!
V případě komplikované finanční situace v rodině,  je možné dohodnout splátkový kalendář.

V případě, že sourozenci jsou členy některého z oddílů TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, karate), platba zůstává na stejné výši jako za jednotlivce.

Aktuálně platný systém příspěvků od sezony 2020/2021 - atletika

Nový systém členských příspěvků platný od 1.9.2020 byl schválen Valnou hromadou TJ Sokol Velké Meziříčí dne 28. 5. 2020.

Výše členských příspěvků

  • soutěžní oddíly TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, gymnastika):

členský příspěvek

atletika

házená

gymnastika

sportovec

2000,-

2000,-

2000,-

Sportovec – další sourozenec

500,-

500,-

500,-

trenér, funkcionář

500,-

500,-

500,-

platba do

15.11. aktuálního roku

číslo účtu

1621160319/0800

variabilní symbol

rodné číslo sportovce/trenéra/funkcionáře

specifický symbol

01

02

03

 

  • po zaplacení na účet prosím donést šéftrenérovi dané skupinky potvrzení o zaplacení