Atletický oddíl je součástí TJ SOKOLa Velké Meziříčí

Systém členských příspěvků je schválen vedením TJ SOKOL Velké Meziříčí.
Sportovci, kteří nemají řádně uhrazeny příspěvky – nejpozději do 30.10. 2023 se nemohou účastnit tréninků a nebudou moci nastoupit k soutěžím!
V případě komplikované finanční situace v rodině,  je možné dohodnout splátkový kalendář.

 

V případě, že sourozenci jsou členy některého z oddílů TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, karate), platba zůstává na stejné výši jako za jednotlivce.

Aktuálně platný systém příspěvků od sezony 2022/2023 - atletika

Nový systém členských příspěvků platný od 1.9.2023 byl schválen Valnou hromadou TJ Sokol Velké Meziříčí.

Výše členských příspěvků

  • soutěžní oddíly TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, gymnastika):

členský příspěvek

atletika

házená

gymnastika

sportovec

2500,-

2500,-

2500,-

Sportovec – další sourozenec

600,-

600,-

600,-

trenér, funkcionář

600,-

600,-

600,-

platba do

30.10.2023

číslo účtu

1621160319/0800

variabilní symbol

rodné číslo sportovce/trenéra/funkcionáře

specifický symbol

01

02

03

  • Po uhrazení členského příspěvku bude vystaven doklad o zaplacení a zaslán na Vaši emailovou adresu.
  • Zobrazení: 5462