foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Atletický oddíl je součástí TJ SOKOLa Velké Meziříčí

Systém členských příspěvků je schválen vedením TJ SOKOL Velké Meziříčí si dovoluje upozornit, že Vaše příspěvky tvoří podstatnou část příjmů jednotlivých oddílů a bez řádného či pozdního uhrazení vystavujete oddíly nepříjemné finanční situaci.
Sportovci, kteří nemají řádně uhrazeny příspěvky – nejpozději do 15.11. aktuálního roku, nemohou se zúčastňovat tréninků a nebudou moci nastoupit k soutěžím!
V případě komplikované finanční situace v rodině,  je možné dohodnout splátkový kalendář.

V případě, že sourozenci jsou členy některého z oddílů TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, karate), platba zůstává na stejné výši jako za jednotlivce.

Aktuálně platný systém příspěvků od sezony 2020/2021 - atletika

Nový systém členských příspěvků platný od 1.9.2020 byl schválen Valnou hromadou TJ Sokol Velké Meziříčí dne 28. 5. 2020.

Výše členských příspěvků

  • soutěžní oddíly TJ SOKOL Velké Meziříčí (atletika, házená, gymnastika):

členský příspěvek

atletika

házená

gymnastika

sportovec

2000,-

2000,-

2000,-

Sportovec – další sourozenec

500,-

500,-

500,-

trenér, funkcionář

500,-

500,-

500,-

platba do

15.11. aktuálního roku

číslo účtu

1621160319/0800

variabilní symbol

rodné číslo sportovce/trenéra/funkcionáře

specifický symbol

01

02

03

 

  • po zaplacení na účet prosím donést šéftrenérovi dané skupinky potvrzení o zaplacení