Trénink od 1. 11. 2016

Žactvo od 6. třídy a starší (2005 a starší) 
 
Pondělí - 18:00 - 20:00 - Tělocvična III. ZŠ na ulici Školní
Čtvrtek - 18:30 - 20:00 - Tělocvična III. ZŠ na ulici Školní

Čtvrtek - Ročníky 2003 a starší rozcvičení od 17.15 na stadioně, ročníky 2004-2005 rozcvičení od 18.00 na stadioně se staršími nebo samostatně v koridoru u tělocvičny. V 18.30 budou všichni v tělocvičně již ROZCVIČENÍ!


Přípravky starší (2006-2007) 
  
Úterý - 17:30 – 19:30 - Tělocvična III. ZŠ na ulici Školní
Čtvrtek - 17:00 – 18:30 - Tělocvična III. ZŠ na ulici Školní


Přípravky mladší (2008-2009) 
 
Čtvrtek - 17:00 – 18:30 - Tělocvična III. ZŠ na ulici Školní


Atletická školka (2010 a mladší) 
 
Čtvrtek - 16:00 – 17:00 - Tělocvična III. ZŠ na ulici ŠkolníNábor dětí během roku na trénincích!

Atletika pro radost

...o oddíle

V této sekci se dozvíte základní informace o oddíle.

Zaměření oddílu:

Jsme atletický oddíl, který patří pod TJ SOKOL Velké Meziříčí. Specializujeme se převážně žákovské kategorie a s nimi související výchovu mladých atletů od 4 let (atletická školka) až po juniory.

 Věkové kategorie:

Trénink je organizován podle věkových kategorií. Pro potřeby tréninku rozlišujeme tyto kategorie:

  1. atletická školka  (4 - 6 let)
  2. atletická přípravka (6 -11, 1.stupeň ZŠ)
  3. starší žactvo, dorost, junioři, dospělí (od 5. třídy ZŠ výše)

Členství v našem oddíle:

Rádi v našem oddíle uvítáme všechny děti, které chtějí dělat atletiku, mají chuť trénovat a reprezentovat náš oddíl na závodech. Na nové svěřence neklademe žádná vstupní výkonnostní kritéria.

Pokud máte zájem, přijďte na některý náš trénink nejlépe takové věkové kategorie, do níž patříte. Tam se přímo můžete domluvit s trenéry, podívat se, nebo se hned připojit a zatrénovat si s námi.

Chtěli bychom ale upozornit, že jsme oddíl, ne zájmový kroužek, proto předpokládáme, že všechny děti budou navštěvovat tréninky za účelem přípravy k závodům v závodním období. Pokud tomu tak není, zvažte prosím členství v našem oddíle!

Na konci školního roku hodnotíme účast dětí na závodech a děti, které se závodů nezúčastňují, musíme bohužel vyřadit z evidence našeho oddílu.

Členské poplatky:

Jak už jsme se zmínili, atletický oddíl je součástí TJ SOKOLa Velké Meziříčí, proto i výše členských poplatků je stejná jako pro ostatní oddíly SOKOLa. V současné době činí 2000 Kč na rodinu (pokud atletický oddíl navštěvuje více sourozenců, vybíráme členský poplatek pouze jeden).

Členský poplatek se platí vždy na školní rok (září - červen). Pokud dítě navštěvuje jakýkoli jiný oddíl pod SOKOLem Velké Meziříčí, platí členský poplatek pouze v jednom oddíle.

Členský poplatek není nutné zaplatit ihned při prvním tréninku, dítě má možnost zkusit s námi několik tréninků trénovat a pak se rozhodnout, zda bude pokračovat (a zaplatí členský příspěvek). 

KONTAKTY

Dospělí, dorost, st. žactvo, rok narození 2003 a starší

Zuzana Villertová
mobil: 737 973 828

Ladislav Urban
mobil: 728 742 094

Jirka Horký
mobil: 605 308 820

Markéta Šulová (Vaňková)

Ml. žactvo, rok narození 2004-2005

Martina Nováčková (Zapletalová) 
mobil: 608 441 996

St. přípravka, rok narození 2006-2007

Ondřej Rosa
mobil: 608 854 777

Atletická školka a ml. přípravka, rok narození 2008 a mladší 

Dana Cahová Harvey 
mobil: 774 202 236

Monika Kratochvílová
mobil: 734 372 778

email: info@atletikavelmez.cz