foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

I v letošním roce pokračujeme s projektem Atletika pro radost.Ten má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní, nebo- li výkonnostní atletice, ale mají zájem o tuto pohybovou aktivitu formou docházky do kroužku a sportování na rekreační úrovni.
Treninky probíhají 2x týdně v tělocvičně na ulicí Školní. Každé úterý 17.00-19.00 a čtvrtek 17.00-18.30