foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Od pondělí 5. října vejde v platnost usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

 

Z něj vybíráme tu část, která se týká sportu:

II. Omezuje
sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců
pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

Celé znění najdete zde.

Vzhledem k této vyjímce probíhají trénínky bez změny. 

PROSÍME VÁS O DODRŽOVÁNÍ zvýšených hygienických pravidel.:

• Před vstupem do prostoru je nutné provést dezinfekci rukou.
• V prostorách atletického hřiště a během tréninku není nutné používat ochrannou roušku
• Dodržujte bezpečný odstup min. 2 metry.
• Po skončení tréninku provádíme dezinfekci všech použitých tréninkových pomůcek.