mladší žactvo trénuje společně se starším žactvem

pondělí/ čtvrtek 17.30-19.30

 

starší přípravky

úterý 17.00-19:00

čtvrtek 17.00-18.30